Web Dizajn

Osnove i počeci web dizajna

Web dizajn je opće prihvaćen pojam koji obuhvača različite vještine, standarde i discipline koji se koriste u izradi web stranica. Web dizajn je planiranje i izrada web stranica.

To uključuje informativnu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike. Sve ovo u kombinaciji sa načelima dizajna za stvaranje web stranice koja zadovoljava ciljeve vlasnika i dizajnera.

Dalmatian Dream Web Design

Web dizajn elementi

Elementi, oblasti web dizajna obuhvačaju: web i grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa, autoring, uključujući standarizirani kod i SEO optimizaciju za web pretraživače i preglednike. Navesti ćemo neke od njih:

  • Markup jezici (kao što su HTML, XHTML i XML)
  • Style sheet jezici (kao što su CSS i XSL)
  • Client-side skripting (kao što je JavaScript i VBScript)
  • Server-side skripting (kao što je PHP i ASP)
  • Baze podataka – tehnologije (kao što su MySQL, MSSQL)
  • Multimedijske tehnologije (kao što su Flash i Silverlight)
  • Web strategija i marketing
  • SEO optimizacija
  • I mnogo toga još…

Web Design

Termin web dizajn

Termin web dizajn se obično koristi za opis procesa dizajniranja koji se odnosi na prednji – front end dio (izgled stranice) i projektiranje web stranice uključujući pisanje koda, koje spada u kodiranje, jer to je oblast također pokrivena web razvojem. Od web dizajnera se očekuje da zadovolje potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web stranice, ukoliko njihova uloga podrazumjeva i pisanje koda potrebno je da budu u toku sa web development standardima.

Povijest web dizajna (1988-2012)

Internet je redefiinirao granice našeg modernog svijeta. Velike ili male kompanije sada imaju kupce širom svijeta. Male ili velike kompanije, grupe i neprofitne organizacije pružaju beskonačan niz informacija rasprostranjenoj publici. Mogućnosti web-a i web dizajna su beskrajne. Web dizajn je umjetnost prezentacije sadržaja za krajnjeg korisnika na World Wide Web-u.

U digitalnom svjetu web stranice pojavljuju se kao značajan alat koji ne samo da pomažu kompanijama kako bi pronašli svoj ciljanu grupu, već i kako bi privukli nove klijente iz cijelog sveta. Web stranica je postala medij komunikacije i interakcije za poslovne kuće. Možete uspostaviti svoj korporativni identitet na globalnoj razini i ostati u kontaktu sa svojim klijentom dan i noć.

Creative Web Design

Iako web dizajn ima prilično nedavnu povjest, može biti lako povezan sa drugim oblastima kao što su grafički dizajn. Oblast veb dizajna takođe predstavlja trenutno tehnološko stanovište. Ono ima veliko učešće u svakodnevnom životu ljudi. Teško je zamisliti internet bez animiranih slika, različitih stilova tipografije, šarenih pozadinskih slika i muzike.

Povijest interneta počinje u kasnim 1960-im. Prvo se strogo koristilo za američke vojne svrhe. Kasnije su je neki univerziteti počeli koristiti. U to vrijeme, internet je postao specifični alat za razmjenu važnih podataka između računala uz pomoć prijenosnih protokola kontrole (TCP / IP). Tijekom 1969. poseban jezik se pojavio na Internetu. To je ARPANET i GML (General Markup Language). Tada je komuniciranje putem računala bilo nezgodno i ne razumljivo. Godine 1972, Ray Tomlinson stvorio je e-mail koji je rapidno promijenio kompletan značaj interneta.

Godina 1980 postaje značajna godina u internet sferi. Američki nacionalni institut za standarde najavio je radni nacrt Standard GML-a (SGML). Kasnije naučnik Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), Tim Berners-Lee je stvorio Hypertext Markup Language (HTML) koji ima primjenu i danas te se nemože zamisliti postojanje interneta bez HTML-a. Od 1989-1990, Tim Berners-Lee predložio je skup protokola i softvera (prvi web preglednik – browser nazvan World Wide Web), koje su omogućile računalima da prikazuju informacije. Takođe, to je početak i HyperText Transfer Protocol daemon (httpd).

Konstantan napredak web dizajna

U početku, web dizajn je minimalno napredovao. Vrlo brzo HTML je postao složeniji i fleksibilniji čime se korisnicima omogućilo dodavanje slika, tabela na web stranicama. Pojavom Cascading Style Sheets (CSS) i web server tehnologija sa mogućnošću da se izuzetno brzo prilagodi i odgovori na osnovne korisničke zahtjeve (server-side scripting), Web dizajn doživljava nagli razvoj. Godine 1993, prvi Internet pretraživač, Mozaik – je omogućio korisnicima da surfaju internetom u vizualnom smislu i omogućio je web tehnologiju široj javnosti – tvorac Nacionalni centar za Super računalstvo Applications (NCSA). Ovaj preglednik – browser omogućio je korisnicima da pregledaju tekst i grafiku, ali u veoma ograničenom rasporedu i aranžmanu koji je uticao na sposobnost pružanja informacija. Grafički dizajn i vizualna komunikacije bila je vrlo ograničena trenutnim sposobnostima web dizajna.

Web Dizajn

Prvi Operativni sustav sa browser-om – preglednikom

Godine 1994, osnovan je W3C Konzorcij kako bi se postavili standardi i smjernice budućeg razvoja HTML-a, kako bi se omogućioi dinamički sadržaj na web-u. Nedugo nakon toga, 1995, Microsoft je objavio novu verziju operativnog sistema, Windows 95, koji je sadržao potpuno novi korisnički interfejs i browser na Windows platform. Microsoft Internet Ekplorer, koji je postao veoma popularan širom svijeta. Nekoliko mjeseci kasnije, Altavista, prvi višejezični pretraživač i Amazon.com, jedna od prvih Internet kompanija koja omogućava elektronske transakcije, doprinose ekspanziji World Wide Web-a. Database integracije- tehnologije kao što su server-side scripting (PHP, ASP.Net, JSP, ColdFusion, itd) i standardi u dizajnu kao što su CSS znatno su promjenili web i pružili više mogućnosti za web dizajnere i web programere.

Razvoj web dizajna

Razvoj web dizajna nezamisliv je bez osobe koja je mnogo doprinjela njegovom razvoju i smatra se vodećim konsultantom web upotrebljivosti. Njegovo ime je Jakob Nilsen.

Dr Nilsen ima doktorat informatike i veoma je popularan među web dizajnerima i web programerima. U svojoj kolumni objavljenoj na internetu od 1995 trenutno ima više od 200.000 čitalaca. Jakob Nilsen je razvio osnovne principe koji čine sajt jednostavnim za korišćenje. On kritizira Flash, animacije i velike grafičke elemente te daje prednost, sajtovima jednostavnim za navigaciju, dostupne širem broju internet korisnika.

website

Glavna 4 razdoblja u web dizajnu

Povijest veb dizajna može se konvencionalno podijeliti na četiri glavna perioda (generacije), shodno stupnju razvoja web sajta i složenosti dizajna sajta.

Prvi period je počeo sa razvojem prvog besplatnog pretraživača “Mozaik” i došao do kraja, kada je HTML postao široko rasprostranjen. Dizajn web sajtova u toj fazi je bio pod uticajem mnogih tehnoloških ograničenja, kao što su spore modemske veze i nesposobnost pružatelja usluga za brz prijenos podataka.

Za razliku od prvog perioda, web dizajn u drugom periodu više izgleda profesionalno i ima neke nove karakteristike, uključujući ikonice umesto tastera sa riječima, banere, strukturirani meni koji predstavlja hijerarhiju informacija. Postojala je potreba da se prilagodi dizajn sajta za određene rezolucije ekrana, 8bit ili 24bitne monitore.

Već tada su web dizajneri počeli obraćati pažnju na značajan faktor poput brzine preuzimanja informacija i rezolucije monitora. Ipak tekst nije bio lak za čitanje zbog karakteristika pretraživača i brzine interneta, a korisnici nisu bili zainteresirani čekati nekoliko minuta da se sadržaj pojavi na ekranu.

Treća generacija sajtova – web dizajna imala je glavni cilj isporučiti multi-medijski sadržaj, uključujući zvuk, animaciju, 3D modele. Ova faza je povezana sa uvođenjem Flash tehnologije koja je postala vrlo popularna. Web dizajneri koriste multi-medijski sadržaj sa ciljem da privuku kupce i posjetitelje u skladu sa ciljem određenog sajta. Dakle, struktura sajta i njegov navigacijski sustav se smatra izuzetno važan za dizajn sajta, kako bi se omogućilo korisnicima da pronađu brzo ono što traže.

Osnovni princip u trećoj fazi bila je strategija “Aida”, odnosno privlačenje novih posjetitelja: zadržati posjetitelja na sajtu što duže, probuditi želju da saznaju više o lokaciji ili kompaniji, motivirati posjetitelje da Vas kontaktiraju.

Četvrta generacija ima specifičnosti kao što su obilje multi-medijskih sadržaja i mogućnost naručivanja na internetu. Danas, sajtovi su posebno razvijeni za ecommerce, vlade, obrazovanje, zabavu, biznis itd. sa osnovnim ciljem da se ispuni zahjtev klijenta.